Wrocław – VII Polsko-Hiszpańskie Forum Parlamentarne

We Wrocławiu trwa VII Polsko-Hiszpańskie Forum Parlamentarne, w którym biorę udział. 🇵🇱🇪🇸

Podczas dyskusji poruszyliśmy już takie tematy jak inicjatywa integracji subregionalnej jako element wzmacniania spójności Unii Europejskiej oraz kwestie dotyczące przyszłości Europy i roli w niej parlamentów krajowych, a także Europejskiej Polityki Sąsiedztwa z perspektywy państw granicznych UE.