Zaangażowania parlamentów w odbudowę gospodarek po pandemii Covid-19 – VII Forum Polsko-Hiszpańskie

VII Forum Polsko-Hiszpańskie to także okazja do omówienia zaangażowania parlamentów w odbudowę gospodarek po pandemii Covid-19 w odniesieniu do Krajowych Planów Odbudowy. 🇵🇱🇪🇸

Trwa VII Forum Polsko-Hiszpańskie, w którym biorę udział.
W skład delegacji Senatu wchodzą także senatorowie: Halina Bieda, Mariusz Gromko, Danuta Jazłowiecka i Ewa Matecka.
Parlamentarzyści dyskutują na temat inicjatyw integracji subregionalnej jako elemencie wzmacniania spójności Unii Europejskiej, a także na temat Konferencji nt. przyszłości Europy i roli w niej parlamentów krajowych oraz Europejskiej Polityki Sąsiedztwa z perspektywy państw granicznych UE.
Omówione zostanie również zaangażowanie parlamentów w odbudowę gospodarek po pandemii Covid-19 w odniesieniu do Krajowych Planów Odbudowy.