Prawa kobiet
to fundament
demokracji

Życie i zdrowie
kobiety są ważniejsze
od klauzuli sumienia

Państwo powinno
wspierać leczenie
bezpłodności

"Równa praca - równa
płaca" to fundament
sprawiedliwości społecznej

Senatorka XI kadencji
Wiceprzewodnicząca Komisji Spraw Zagranicznych
Przewodnicząca Zarządu Polskiej Grupy Unii Międzyparlamentarnej ​

Senatorka XI kadencji

Wiceprzewodnicząca Komisji Spraw Zagranicznych

Przewodnicząca Zarządu Polskiej Grupy Unii Międzyparlamentarnej ​

W Senacie staramy się stworzyć takie ustawy i takie prawo, które by chaos i bałagan prawny, który stworzył nam PiS, naprawił. Stworzyliśmy pierwszy projekt ustawy o KRS-ie, będziemy przygotowywać również inne projekty – w taki sposób, aby były one dla obywateli i obywatelek; dla społeczeństwa, dla którego ma być wymiar sprawiedliwości.

Gabriela Morawska-Stanecka
Senatorka RP

Moja wizja

Polska może być miejscem, w którym każdy będzie mógł czuć się bezpiecznie, niezależnie od stanu majątkowego, wykonywanego zawodu, zainteresowań czy osobistych upodobań. Dlatego po niemal dwóch dekadach pracy prawniczej, w której wielokrotnie spotykałam się z ludzkimi tragediami, na które bezpośredni wpływ miał brak odpowiednich przepisów prawnych, luki i nieuważnie tworzone prawo, postanowiłam, że chcę zrobić więcej. Mieć bezpośredni wpływ na kształt prawa.

Dzięki mandatowi zaufania, który otrzymałam od mieszkańców Tychów, Mysłowic, Bierunia, Lędzin, Bojszów, Imielina i Chełmu Śląskiego, każdy dzień wykorzystuję jako szansę na udowodnienie, że upór, determinacja i ciężka praca mogą przynieść zmiany! A te są potrzebne już. Zarówno w sprawach zajmujących nas codziennie – jak rosnące koszty życia czy problemy w pracy. Jak również takich, które bezpośrednio wpływają na naszą codzienność, choć nie zdajemy sobie z tego sprawy – destrukcja systemu sądownictwa, wielokrotne łamanie Konstytucji, nepotyzm rządzących czy polityka oparta na tworzeniu podziałów.

Marzę o Polsce, w której priorytetem jest dobre prawo, uchwalone w poszanowaniu dla Konstytucji i w zgodzie z prawem europejskim. Służące przede wszystkim obywatelom, nie rządzącym. O Polsce, w której myśleniu o przyszłości nie będzie towarzyszył strach i niepewność, lecz ekscytacja związana z możliwością jej planowania – niezależnie od wieku i pochodzenia. Polsce przyjaznej, dostępnej, inkluzywnej, bezpiecznej.

 

Demokratyczne państwo

Demokratyczne państwo prawa to trójpodział władzy, prymat Konstytucji, niezależna władza sądownicza, sprawowana przez niezawisłych sędziów, prawo obywateli do sądu, zasada suwerenności narodu i samorządność. Działania rządu i większości sejmowej w jawny sposób dążą do monizmu władzy publicznej – jedno państwo, jedna partia, jeden prezes.”