Polsko-Hiszpańskie Forum Parlamentarne

Zakończyło się VII Polsko-Hiszpańskie Forum Parlamentarne 🇵🇱🤝🇪🇸
W Forum wzięła udział Wicemarszałkini Senatu Gabriela Morawska-Stanecka. W skład delegacji wchodzili senatorowie: Ewa Matecka, Danuta Jazłowiecka, Mariusz Gromko oraz Halina Bieda.
Ponadto obok delegacji Senatu RP w wydarzeniu uczestniczyła także delegacja Sejmu z Marszałek Elżbietą Witek na czele oraz delegacje hiszpańskiego Senatu i Kongresu Deputowanych.
Parlamentarzyści dyskutowali o inicjatywach integracji subregionalnej jako elemencie wzmacniania spójności Unii Europejskiej. Rozmawiano także o Konferencji nt. przyszłości Europy i roli w niej parlamentów krajowych oraz o Europejskiej Polityce Sąsiedztwa z perspektywy państw granicznych UE. Ponadto tematem było zaangażowanie parlamentów w odbudowę gospodarek po pandemii Covid-19 w odniesieniu do Krajowych Planów Odbudowy.

💬Moje więzi z Hiszpanią są wyjątkowe, a wyrazem tej sympatii jest m.in fakt, że w Senacie RP zainicjowałam powstanie grupy przyjaźni polsko-hiszpańskiej, której mam zaszczyt być przewodniczącą
– Wicemarszałkini Senatu RP Gabriela Morawska-Stanecka.

💬

W ostatnich latach Hiszpania jest niezwykle często stawiana za wzór jako kraj o podobnej do Polski wielkości, ale także jako państwo z sukcesami w zakresie odchodzenia od autorytarnych rządów, dążenia do demokratyzacji życia codziennego oraz rozwoju i integracji z Europą i Zachodem
– Wicemarszałkini Senatu RP Gabriela Morawska-Stanecka.

💬Kraje UE wszystkie są sobie równe i mają równe prawa bez względu na to, kiedy do tej Unii wstąpiły […] Te wszystkie kraje przystępując do UE zobowiązały się przestrzegać traktatów
– Wicemarszałkini Senatu RP Gabriela Morawska-Stanecka.

💬Hiszpania i Polska, podobnie jak w XVI wieku rownież dziś pełnią rolę strażników granic zewnętrznych Europy i zajmują się ze szczególną uwagą krajami południowego i wschodniego sąsiedztwa
– Marszałek Sejmu RP Elżbieta Witek.

💬Dziś znowu debata nie polega a tym, czy potrzebujemy Unii Europejskiej. Tak, potrzebujemy więcej Unii Europejskiej
– Przewodnicząca Kongresu Deputowanych Meritxell Batet Lamaña.

💬Uważam, że po tym roku rozmów z obywatelami [w ramach Konferencji nt. przyszłości Europy] powinien być długi czas, żeby ucierały się rozwiązania propozycje, które będą wynikały z oczekiwań obywateli różnych państw członkowskich
– senator Danuta Jazłowiecka.

💬Dzielimy coraz więcej problemów, których nie możemy rozwiązać indywidualnie i musimy liczyć na pomoc Europy
– Wiceprzewodnicząca Senatu Hiszpanii Cristina Ayala Santamaria.

💬

Być może w pewnym zakresie współpraca V4 z Hiszpanią nie jest wykluczona, bo wszyscy zdaje sobie sprawę z tego, że Unia Europejska jest silna swoimi regionami
– senator Mariusz Gromko.

💬Silna Polska, silna Hiszpania to silna Unia Europejska
– senator Mariusz Gromko.

💬W Hiszpanii obserwujemy z wielkim zainteresowaniem rozwój tych wszystkich inicjatyw subregionalnych, których Polska jest liderem lub uczestnikiem
– Antonio Gutiérrez Limones, Senat Hiszpanii.

💬Dzisiaj ze względu na skalę problemów, z którymi musimy się zmierzyć, konieczne jest zaangażowanie parlamentów narodowych w monitorowanie działań rządów
– Wicemarszałkini Senatu RP Gabriela Morawska-Stanecka.

💬Powinniśmy dopilnować, aby głos samorządowców [w rozdysponowywaniu środków z Krajowych Planów Odbudowy] był równie ważny jak głos politycznych decydentów
– Wicemarszałkini Senatu RP Gabriela Morawska-Stanecka.

💬Ta suma 4 milardów euro, która w ramach Krajowego Planu Odbudowy jest przeznaczona na ochronę zdrowia, może okazać się dalece niewystarczająca.
– senator Ewa Matecka.

💬Wielokrotnie w Senacie zwracaliśmy uwagę na potrzebę pilnego zdiagnozowania tych najważniejszych potrzeb w zakresie ochrony zdrowia. Dotyczy to takich obszarów jak onkologia, kardiologia i psychiatria, szczególnie dziecięca
– senator Ewa Matecka.

💬Wdrażanie KPO musi dawać gwarancję, że pozyskane fundusze zostaną rozdysponowane racjonalnie i zgodnie z mapą najpilniejszych potrzeb
– senator Ewa Matecka.

💬Musimy mówić o roli, jaką maja Krajowe Plany Odbudowy w naszych krajach i w jaki sposób zbudować w przyszłości i Europę bardziej ekologiczną, bardziej cyfrową i bardziej odporną
– Druga Wiceprzewodnicząca Kongresu Hiszpanii Ana Pastor Julian.

💬Wszystkie kraje powinny się porozumieć jak najszybciej, aby ten fundusz [Krajowe Plany Odbudowy] zaczął funkcjonować
Przewodnicząca Wspólnej Komisji do Spraw Unii Europejskiej Susana Sumelzo Jordán.

💬W UE nie ma państw lepszych i gorszych, wszystkie są równe, ale też wszystkie powinny na równych zasadach uczestniczyć we wszystkich zadaniach, jakie nakłada na nas integracja i traktaty
– Wicemarszałkini Senatu Gabriela Morawska-Stanecka.