Międzynarodowa konferencja na temat Białorusi

Międzynarodowa konferencja na temat Białorusi

📌 Na Litwie trwa międzynarodowa konferencja na temat Białorusi, w której biorę udział wraz z Wicemarszałkiem Senatu Michał Tomasz KAMIŃSKI. Jej celem jest omówienie bieżącej sytuacji i zastanowienie się, jak pomóc białoruskiemu społeczeństwu

Na zdjęciu (powyżej) z Vytautasem Landsbergisem – byłą głową państwa Litewskiej SRR. Landsbergis przewodniczył obradom w dniu historycznej sesji parlamentu, na której ogłoszono Akt Przywrócenia Państwa Litewskiego, proklamujący powstanie niepodległej Republiki Litewskiej.