Złożyliśmy wieniec pod pomnikiem Konstantego Kalinowskiego – bohatera Litwy

Wspólnie z Wicemarszałkiem Senatu Michałem Kamińskim złożyliśmy wieniec pod pomnikiem Konstantego Kalinowskiego – bohatera Litwy, Białorusi i Polski, uczestnika powstania styczniowego. #Litwa 🇱🇹

Kalinowski został zdradzony i wydany w ręce Rosjan, uwięziony w Wilnie. Skazano go na karę śmierci przez rozstrzelanie, jednak wyrok zamieniono na bardziej hańbiące powieszenie. Stracony 22 marca 1864 na Rynku Łukiskim w Wilnie. Opowiadał się za uniezależnieniem się Litwy od Rosji, ochroną języka białoruskiego oraz za zdecydowanymi reformami społecznymi.