Ochrona zdrowia w okresie epidemii COVID-19

Na wczorajszym posiedzeniu Komisji Zdrowia dyskutowaliśmy nad zapisami ustawy zapewniającej funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia w okresie epidemii COVID-19. Podczas obrad zgłosiłam oczekiwaną przez środowisko lekarskie, jak i pacjentów poprawkę likwidującą zagrożenie karą więzienia dla lekarzy popełniających błąd w sztuce. Dlaczego? Bowiem przepis utrzymujący tak drakońskie kary dla lekarzy skierowany jest także do pacjentów, którym specjaliści mogą odmawiać przeprowadzenia zabiegów czy procedur medycznych obarczonych zbyt dużym ryzykiem.

fot. M. Józefaciuk / Kancelaria Senatu