Komisja Praw Człowieka

Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji rozpatrzyła dziś m. in. ustawę o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw.