Jak jest faktycznie? Prace nad wypowiedzeniem Konwencji toczą się, czy nie?

Kiedy w czerwcu z mojej inicjatywy Senat zorganizował wysłuchanie Informacji Prezesa Rady Ministrów w przedmiocie wdrażania postanowień Konwencji o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Iwona Michałek zapewniała, że rząd nie pracuje nad wypowiedzeniem Konwencji. Dzisiaj, kilka dni po wyborach, z ust Pani Minister Marleny Maląg słyszymy odmienne stanowisko.

Nie ma mowy o pomyłce. Pani Minister Iwona Michałek w imieniu rządu dwukrotnie zapewniała senatorów, że żadne prace w tym przedmiocie się nie toczą. Możemy przeczytać to w stenogramach z posiedzenia. https://www.senat.gov.pl/…/…/posiedzenia/przebieg,540,3.html

Jak jest faktycznie? Prace nad wypowiedzeniem Konwencji toczą się, czy nie? Jeśli tak, to dlaczego przedstawicielka rządu okłamała w czerwcu senatorów i opinie publiczną? Jaki był tego cel?