Sylwetki kobiet, które znacząco wpłynęły na historię Śląska

Aleksandra Szyperska – pierwsza Polka w Radzie Miasta Katowic. Niezwykła, odważna kobieta. Zdobyła mandat w pierwszych wyborach, w których bierny udział mogły wziąć kobiety. To również najprawdopodobniej w jej mieszkaniu przy ul. Kościuszki 16 5 stycznia 1919 roku odbyło się zebranie założycielskie Polskiej Organizacji Wojskowej Górnego Śląska. Organizacji, której członkowie walczyli z Niemcami w latach 1919-1921. #ŚląskieBohaterki

Urodziła się w 1865 (bądź 1869) roku. Była nauczycielką, kolportowała polskie książki i śpiewniki, urządzała przedstawienia teatralne. Była pierwszą przewodniczącą Czytelni dla Kobiet w Katowicach (czytelnia znajdowała się przy ul. Ratuszowej 5) i delegatką Polskiego Czerwonego Krzyża na okręg katowicki podczas II powstania śląskiego. W 1920 roku weszła w skład Zarządu Związku Towarzystw Polek. Zmarła w 1938 roku.

Mąż Szyperskiej pełnił funkcję dyrektora Banku Ludowego w Katowicach.


Plansza jest częścią wystawy Sąsiadki.
Grafika: Marta Frej. Kuratorka: dr Małgorzata Tkacz-Janik. Projekt: Regionalny Instytut Kultury w Katowicach (2019), obecnie Instytut Korfantego pt.: „60 na 100. Sąsiadki. Głosem kobiet o powstaniach śląskich i plebiscycie”.