115 lat temu w Łodzi wybuchło pierwsze zbrojne powstanie robotników w Imperium Rosyjskim.

115 lat temu w Łodzi wybuchło pierwsze zbrojne powstanie robotników w Imperium Rosyjskim.

115 lat temu w Łodzi wybuchło pierwsze zbrojne powstanie robotników w Imperium Rosyjskim. Był to jeden z najkrwawszych epizodów Rewolucji 1905 r.

70 tysięcy ludzi w 350-tysięcznym wówczas mieście protestowało przeciw wyzyskowi pracowniczemu. Robotnicy doświadczeni ciężkimi warunkami pracy w fabrykach dążyli do poprawy swojej sytuacji. Domagali się 8-godzinnego dnia pracy, ubezpieczenia od wypadków, powszechnych emerytur oraz bezpłatnego leczenia. Wtedy po raz pierwszy pracownicy upomnieli się o lepszy los, rozpoczęli zrzeszanie się w związkach i odpowiednikach dzisiejszych inicjatyw zawodowych.

Nie był to jednak tylko protest mający na celu poprawę warunków pracy. To wydarzenie należy rozpatrywać również jako zryw niepodległościowy.