Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji

Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji

Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji zapoznała się z Informacją o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich w 2019 roku, z uwagami o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela.

Kadencja Adama Bodnara, która powoli dobiega już końca, była niezwykle trudna. Rząd w tym czasie przejmował kontrolę nad wymiarem sprawiedliwości, łamał przepisy Konstytucji i prowadził nas na kurs kolizyjny z Unią Europejską. Jednak działania Pana Rzecznika wszystkim nam dawały nadzieję, że to się niedługo skończy. Dzisiaj tę samą wiarę w zmianę musimy przekuć w wyniki wyborów prezydenckich.


Panie Rzeczniku, słów podziękowań za lata służby dla kraju w Pana przypadku nigdy nie będzie zbyt wiele. Dziękuję.