Poprawka do Tarczy Antykryzysowej 3.0

Senat przyjął wczoraj zgłoszoną przeze mnie poprawkę do Tarczy Antykryzysowej 3.0 – dot. konieczności zabezpieczenia funkcjonowania regionalnych portów lotniczych.