Koła gospodyń wiejskich

Koła gospodyń wiejskich

Wczoraj Senat przyjął ustawę o kołach gospodyń wiejskich. Ustawę, na którą czeka wiele lokalnych aktywistek, pragnących podjąć działanie na rzecz swojego środowiska i promocji kultury wiejskiej, a dla których realną przeszkodę stanowiły do tej pory finanse. Dzięki nowym przepisom koła gospodyń wiejskich będą mogły występować z wnioskami o dofinansowanie spełniając jasne kryteria.

Do ustawy przeszła również poprawka składana w Sejmie przez Lewicę, a tam odrzucona przez większość parlamentarną, która zapewnia kołom gospodyń wiejskich możliwość finansowania przez okres 10 lat (w latach 2020-2029).