Senat wprowadził 78 poprawek do Tarczy Antykryzysowej 3.0

Senat wprowadził 78 poprawek do Tarczy Antykryzysowej 3.0 w tym m. in. podniesienie wysokości zasiłku dla bezrobotnych do 1800 zł, wprowadzenie pomocy dla samorządów terytorialnych, mających na celu ratowanie gmin przed zapaścią oraz wykreślenie znacznej części artykułów, które nie miały bezpośredniego związku z zapobieganiem skutkom epidemii. Skreśliliśmy również przepisy ustawy zmieniające zasady powoływania prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej – w tym pozbawienia Senatu wpływu na obsadę tego stanowiska. Naszej akceptacji nie zyskała także propozycja rozszerzająca dostęp do danych osobowych z bazy PESEL.