Dobre proekologiczne praktyki na Śląsku

Wczoraj mieliśmy ogromną przyjemność gościć z wizytą studyjną Komisji Nadzwyczajnej ds. Klimatu w Miasto Tychy ❤️ Ogromnie się cieszę, że senatorowie mieli okazję zobaczyć i posłuchać o przykładach dobrych proekologicznych praktyk stosowanych na Śląsku 💪🏼

Serdecznie dziękuję Panu Prezesowi Zbigniewowi Gieleciakowi za organizację zwiedzania Regionalnego Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej i Wodny Park Tychy – inwestycji, która pokazuje, jak skutecznie można wykorzystywać ścieki i przerabiać je na energię cieplną i elektryczną do zasilania takich obiektów jak miejski aquapark, a nawet trolejbusów. Przykład Tych udowadnia, że chcieć to móc! 👏🏼👏🏼👏🏼
Jako członkowie Komisji odbyliśmy też spotkanie z przedstawicielami lokalnych samorządów w Urzędzie Miasta Tychy. Omawialiśmy dobre praktyki Regionalnego Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej S.A w zakresie gospodarki wodno-ściekowej i energetyki odnawialnej. Ponadto dyskutowaliśmy o sposobach i przykładach dostosowywania się gmin do zmian klimatu oraz o ryzyku i niezbędnych działaniach w zakresie polityki energetycznej. Wszystkim senatorom i gościom serdecznie dziękuję za udział, Pani Wójt Gminy Wyry Barbarze Prasoł oraz dr inż. Stanisławowi Tokarskiemu za ich wystąpienia oraz Panu Maciej Gramatyka Zastępca Prezydenta Miasta Tychy za gościnę 🤝

fot. Marta Marchlewska-Wilczak / Kancelaria Senatu