PiS niszczy trójpodział władzy…

Jako senatorowie demokratycznej większości jesteśmy oburzeni dzisiejszym orzeczeniem Trybunału Julii Przyłębskiej.
Nie można traktować Konstytucji instrumentalnie i używać jej do niszczenia własnego państwa. Od 2016 roku PiS niszczy trójpodział władzy i niezależny wymiar sprawiedliwości. Komisja Europejska i TSUE to zahamowały ❌
Teraz za pośrednictwem tego orzeczenia PiS próbuje dopiąć system i zdjąć ochronę, jaką niezależne sądy dają każdemu obywatelowi. Bo to sądy chronią nas, obywateli przed samowładztwem władzy państwowej. Jeżeli obywatele nie będą mieli niezwisłych sędziów, to nie zostanie nam nic.