Kongres Praw Zwierząt

Miarą naszego człowieczeństwa jest nasz stosunek do zwierząt i każde nasze działanie powinno być tym motywowane. Wokół praw zwierząt narosło wiele politycznych sporów. Jednak te kwestie powinniśmy poruszać ponad podziałami, w gronie ekspertów, aby wypracowywać dobre rozwiązania. Dlatego dzisiaj w Senat Rzeczypospolitej Polskiej podczas Kongresu Praw Zwierząt, który odbył się pod moim patronatem honorowym, oddaliśmy miejsce ekspertom. Aby tworzyć dobre prawo, wprowadzać niezbędne zmiany, musimy dyskutować, słuchać głosów wszystkich zainteresowanych stron, dlatego dziś w Senacie rozmawiali m.in.:

– prof. Andrzej Elżanowski –polski zoolog, Przewodniczący Polskiego Towarzystwa
Etycznego
– Tom Justyniarski – pisarz i obrońca zwierząt
– Barbara Borzymowska – psycholog ludzki i zwierzęcy, pisarka i poetka, Rzecznik Prezydenta Wrocławia ds. Zwierząt oraz Doradca PL2050 ds. Zwierząt
– Jacek Bożek – Prezes Klubu Gaja
– Dariusz Gzyra – filozof, pisarz, działacz społeczny
– prof. Hanna Mamzer – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, biegły sądowy z
zakresu dobrostanu zwierząt, członkini Lokalnej Komisji Etycznej ds. Doświadczeń na
Zwierzętach oraz przewodnicząca Sekcji Relacji Międzygatunkowych przy Polskim
Towarzystwie Socjologicznym
– Małgorzata Szadkowska – Prezes Zarządu Fundacji Compassion in World Farming
– Dariusz Goszczyński – Dyrektor Generalny Krajowej Rady Drobiarstwa
– Paweł Rawicki – Prezes Stowarzyszenia Otwarte Klatki
– mec. Katarzyna Topczewska – specjalistka w prawnej ochronie zwierząt, konsultant
Parlamentarnego Zespołu Przyjaciół Zwierząt
– Agnieszka Goździk – Prokurator – Departament Postępowania Przygotowawczego
Prokuratury Krajowej
– Jadwiga Osuchowa – sędzia, Krakowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami
– Zbigniew Włodarczyk – Zastępca Komendanta Straży Miejskiej m.st. Warszawy
– Agata Bitnerowska – Kierownik Referatu ds. Ekologicznych Straż Miejska m.st. Warszawy
– Błażej Poboży – Podsekretarz stanu- Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
– Krzysztof Kwiatkowski – Senator RP
– Beata Krupianik- Prezes Zarządu Fundacji Karuna – Ludzie dla Zwierząt
– Dorota Sumińska – lekarz weterynarii, publicystka, autorka książek i propagatorka
dobrego traktowania zwierząt
– Anna Samczyk – Rada Konsultacyjna
– dr Agnieszka Gruszczyńska – prawniczka, specjalistka z zakresu prawa zwierząt
Uniwersytet SWPS
– Andrzej Aleksandrowicz –Dyrektor Delegatury Najwyższej Izby Kontroli w Poznaniu
– Katarzyna Śliwa-Łobacz – Prezes Fundacji na Rzecz Ochrony Zwierząt Mondo Cane
– Wojciech Albert Kurkowski – pełnomocnik ds. ochrony praw zwierząt w Ministerstwie
Rolnictwa i Rozwoju Wsi
– Marta Czech – Prezes Stowarzyszenia Kennel Club
– Katarzyna Burkowska –Prezes Zarządu Związku Owczarka Niemieckiego Długowłosego
– Rafał First – Wiceprzewodniczący Związku Kynologicznego w Polsce
– Paweł Gebert – Inspektor ds. Ochrony Zwierząt, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony
Zwierząt ANIMALS
– Aleksandra Śniecikowska – Członkini Zarządu Fundacji na Rzecz Ochrony Zwierząt Mondo
Cane
– insp. Robert Kumor – Dyrektor Biura Prewencji w Komendzie Głównej Policji i Pani
podkomisarz Ewelina Mączkorowska – radca Wydziału dw. z Przestępczością
Gospodarczą Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji
– Marta Włosek – Prezes i założycielka Fundacji ex Lege
– dr n. wet. Mirosław Welz – Główny Lekarz Weterynarii
– Mec. Anna Chrobot – adwokat, założyciel Stowarzyszenia Ochrony Zwierząt EKOSTRAŻ
– Anna Gdula – Prezes Fundacji na Rzecz Prawnej Ochrony Zwierząt i Kontroli
Obywatelskiej “Lex Nova”
– prof. dr hab. Wojciech Pisula – psycholog, profesor nauk humanistycznych w Instytucie
Polskiej Akademii Nauk
– Szymon Ossowski – Prezes Stowarzyszenia Sieć Obywatelska Watchdog Polska
– Izabela Kadłucka – zoopsycholog, biegły sądowy z zakresie psychologii zwierząt
– prof. dr hab. Tomasz Pietrzykowski – Prorektor Uniwersytetu Śląskiego, przewodniczący
Krajowej Komisji Etycznej ds. Doświadczeń na Zwierzętach
– Magdalena Gałkiewicz – sekretarzyni Partii Zieloni, aktywistka na rzecz praw człowieka,
praw zwierząt i ochrony przyrody
– dr Ewa Zgrabczyńska – Dyrektor Ogrodu Zoologicznego w Poznaniu
– Anna Płaszczyk – Koordynator kampanii Ratujkonie.pl w Fundacji VIVA
– Tomasz Zdrojewski – Fundacja Niech ŻYJĄ
– Justyna Glusman – Dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju i zieleni Urzędu m. st.
Warszawy
– mec. Karolina Kuszlewicz – adwokatka, rzeczniczka ds. ochrony zwierząt w PTE, autorka
Komentarza do ustawy o ochronie zwierząt
– posłanka Katarzyna Piekarska – przewodnicząca Parlamentarnego Zespołu Przyjaciół
Zwierząt
Zdj. Grzegorz Krzyżewski / Kancelaria Senatu i Artur Jaskulski / Biuro Prasowe Lewica