Wolne, niezależne media

Wolne, niezależne media w Polsce oraz konstytucyjnie zagwarantowany dostęp obywateli do informacji są cały czas zagrożone. Dlatego mimo tego, że Senat odrzucił #lexTVN należy cały czas o tym mówić, żeby uświadamiać społeczeństwu, jaką wartością są media.