Międzyparlamentarne Zgromadzenie Plenarne na temat sytuacji globalnej społeczności LGBTI+

Silna reprezentacja z Polski w Kopenhadze 🇵🇱 🇩🇰🏳️‍🌈
Bierzemy dziś udział w Międzyparlamentarnym Zgromadzeniu Plenarnym na temat sytuacji globalnej społeczności LGBTI+, które odbywa się w duńskim parlamencie Folketing w ramach Copenhagen 2021 WorldPride & EuroGames 🏳️‍🌈
Podczas konferencji został poruszony temat:
✅ ustawodawstwa na rzecz zapewnienia powszechnej ochrony zdrowia dla mniejszości seksualnych,
✅ roli reform legislacyjnych w promowaniu środków ochrony i dekryminalizacji osób LGBTI+,
✅ roli kobiet LBT w polityce.
Gościem specjalnym zgromadzenia jest Prezydent Islandii Guðni Thorlacius Jóhannesson.
Walka z dyskryminacją i promowanie równych praw – to pierwszy krok do zapewnienia bezpieczeństwa społeczności LGBTI+ 🏳️‍🌈