Monika Sokołowska – Przewodniczącą Zespołu ds. Kobiet przy Naczelnej Radzie Adwokackiej

📍 Dzisiaj w Senat Rzeczypospolitej Polskiej miałam przyjemność spotkać się z Panią Mec. Moniką Sokołowską – Przewodniczącą Zespołu ds. Kobiet przy Naczelnej Radzie Adwokackiej.
Podczas spotkania dyskutowałyśmy o sprawach związanych z ustawodawstwem dotyczącym praw kobiet, równości oraz zakazu dyskryminacji.

fot. M. Marchlewska-Wilczak / Kancelaria Senatu