Prawo mieszkaniowe

W poniedziałek spotkałam się z przedstawicielami spółdzielni mieszkaniowych funkcjonujących w województwie śląskim 🏢.
Podczas spotkania dyskutowaliśmy na temat rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz senackiego projektu ustawy, złożonego przez senator Lidię Staroń. To była bardzo rzeczowa dyskusja, wymiana zdań i poglądów na temat roli spółdzielni mieszkaniowych w realizacji obowiązku państwa określonego w art. 75 Konstytucji. Przekazano mi uwagi środowiska spółdzielców do tych projektów, a ja zobowiązałam się monitorować proces legislacyjny w kwestii spółdzielczości mieszkaniowej.
Przez cały okres mojej pracy prawniczej zajmowałam się prawem mieszkaniowym, dlatego rozumiem słuszne wątpliwości i oczekiwania spółdzielców w stosunku do stanowionego w tym przedmiocie prawa.