Przemoc wobec kobiet…

Dziś wzięłam udział w webinarium polsko-francuskim pt. “Przemoc wobec kobiet a prawo i praktyka jego stosowania w sprawach dotyczących dzieci”. Rozmowy toczyły się przede wszystkim wokół prawa i praktyki jego stosowania w sprawach dotyczących przemocy w rodzinie ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa kobiet doświadczających przemocy i ich dzieci.
1 na 5 kobiet przynajmniej raz doświadczyła przemocy ze strony swojego partnera. Te porażające dane skłaniają do refleksji i motywują do działań skutkujących wzmocnieniem prawnej ochrony kobiet przed przemocą.
*Dane: Kampania 16 dni