Rady Seniora

Rady Seniora skupiają w swoich szeregach wiele fantastycznych i pełnych energii osób, pragnących angażować się w sprawy społeczne, służąc przedstawicielom samorządu terytorialnego swoim doświadczeniem oraz opinią, szczególnie w kwestii potrzeb osób starszych.
.
Przez lata obowiązująca ustawa nie zapewniała im jednak odpowiedniego finansowania, by umożliwić im sprawne funkcjonowanie. W efekcie mamy do czynienia z utrudnioną działalnością rad, brakiem zaangażowania większych grup seniorów oraz trudnościami w realizacji misji, jaka im przyświeca.
.
Czy nikt nie zwracał na to uwagi?
.
Grupy seniorów wielokrotnie sygnalizowały rządzącym konieczność przeprowadzenia nowelizacji przepisów, tak by obsługę administracyjno-biurową gminnej Rady Seniorów zapewniała Gmina.
W odpowiedzi na te potrzeby Senat w dniu 3 grudnia 2020 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu Ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (druk senacki 216). Izba zdecydowała się wtedy na zapewnienie Radom Seniora, nie tylko szczebla gminnego, ale i zaproponowanego wówczas powiatowego i wojewódzkiego, środków na realizację zadań statutowych z budżetów odpowiednich jednostek samorządu terytorialnego. Senat uznał, że proponowane przepisy niosą ze sobą pozytywne skutki społeczne, ponieważ Rady Seniorów będą odgrywały istotną rolę w przygotowaniu społeczności lokalnych na zmiany wynikające z uwarunkowań demograficznych.
.
Niestety propozycja ta do dzisiaj nie została uchwalona przez Sejm, dlatego podjęłam w tej sprawie interwencję i podczas ostatniego posiedzenia Senatu złożyłam oświadczenie senatorskie skierowane do Prezesa Rady Ministrów.
.