Adam Bodnar

W czasie próby to Pan Adam Bodnar, narażony na ataki polityczne i osobiste, był zawsze dla mnie wzorem spokoju, godności oraz wierności złożonemu ślubowaniu. Jestem dumna, że mogłam wypełniać mój mandat w czasie, gdy był Pan Rzecznikiem Praw Obywatelskich. Dziękuję za Pana służbę, to był zaszczyt.