Bezpłatne badania USG piersi

Minister Zdrowia odpowiedział na moją interwencję w sprawie bezpłatnego badania USG piersi w pierwszym trymestrze ciąży🤰🏻

Ale od początku. Miesiąc temu wzięłam udział w konferencji „Ciąża nie chroni przed rakiem”, zorganizowanej przez Śląski Uniwersytet Medyczny oraz Śląska Izba Lekarska w Katowicach. Spotkanie dotyczyło nagłośnienia tak ważnego problemu, jakim jest brak obowiązkowego USG piersi w trakcie ciąży.

Oprócz złożenia podpisu poparcia pod apelem do Ministra Zdrowia, skierowałam także prośbę do Ministra o zmianę istniejącego rozporządzenia. Tak, aby każda kobieta miała wykonane obowiązkowe i bezpłatne badanie USG piersi w pierwszym trymestrze ciąży.

Zadałam dwa pytania:

👉🏼 Od kiedy kobiety w ciąży będą mogły skorzystać z tego badania, aby można było odpowiednio wcześnie wykryć nowotwór i rozpocząć leczenie?

👉🏼 Jakiej wysokości środki zostaną przeznaczone na ten cel?

I po miesiącu otrzymałam odpowiedź. Całość znajdziecie w komentarzu pod tym postem, ale tutaj zamieszczam kluczowy fragment:
„(…) w ocenie konsultanta krajowego w dziedzinie położnictwa i ginekologii oraz konsultanta krajowego w dziedzinie perinatologii obecne rozwiązania prawne wynikające ze standardu opieki okołoporodowej są wystarczające i nie znajduje uzasadnienia zmiana jego treści w kontekście wprowadzenia obowiązkowego i bezpłatnego badania USG piersi w pierwszym trymestrze ciąży.”
Jako Amazonka, kobieta, mama nie godzę się na takie „załatwienie” sprawy. Rak piersi jest faktem, a zadaniem Państwa jest zrobić wszystko, by kobiety czuły się bezpieczne. To mają być konkretne działania, a nie puste słowa głoszone podczas konferencji prasowych!
Dlatego działamy dalej, wraz z moim zespołem oraz ekspertami przygotowujemy kolejne pismo. Będę Was informować na bieżąco.