Dostępność do dóbr kultury

Na skierowany przeze mnie apel do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz polskich sieci kinowych o zwiększenie dostępności do dóbr kultury dla osób g/Głuchych, słabosłyszących oraz starszych, którzy niekiedy nie nadążają z czytaniem napisów wyświetlanych podczas seansów odpowiedzieli przedstawiciele Multikina. Podczas naszej wczorajszej rozmowy dyskutowaliśmy o możliwościach wprowadzenia konkretnych rozwiązań i potrzebie dostosowania pod nie przepisów prawa.

To ważny problem, dlatego będę dalej pracowała nad jego rozwiązaniem.