Rzecznik Praw Obywatelskich

Rzecznik Praw Obywatelskich

Rzecznik Praw Obywatelskich to ostatnia nieupolityczniona przez PiS instytucja. Musimy jej bronić, ponieważ to ona jest gwarancją ochrony obywateli przed nadużyciami władzy. Dlatego dzisiaj w Senacie, z inicjatywy Klubu Lewica, odbyło się specjalne spotkanie przedstawicieli klubów większości senackiej w sprawie wyboru #RPO🇵🇱. Wspólnie z Krzysztof Gawkowski dziękujemy Panu Marszałkowi Tomasz Grodzki oraz członkom klubów za przyjęcie tej inicjatywy.

https://www.facebook.com/gmorawskastanecka/posts/1119929948447545