Powołanie Agencji Spójności i Rozwoju

Jako demokratyczna większość w #SenatRP wychodzimy z własną inicjatywą ustawodawczą, w ramach której proponujemy powołanie Agencji Spójności i Rozwoju. Miałaby ona odpowiadać za transparentną, przejrzystą i wiarygodną dystrybucję środków unijnych, które trafią do Polski w latach 2021-27. I co ważne, we współpracy z samorządami, by Rząd już nigdy przed wyborami nie mógł przyznawać bonów finansowych wedle własnego uznania, kierując się jedynie kryteriami politycznymi.O podobnych rozwiązaniach w ubiegłym roku mówił w Parlamencie Europejskim Robert Biedroń, który zauważał potrzebę przekazywania środków unijnych bezpośrednio do samorządów, z pominięciem Rządu. To one bowiem najlepiej wiedzą, jak je wykorzystać.📌 Tak jak w Senacie mamy w zwyczaju, przed uchwaleniem ustawy przeprowadzimy szereg spotkań z ekspertami, debatę oraz wysłuchanie publiczne, by przygotować jak najlepsze przepisy.