Psychiatria dziecięca

Psychiatria dziecięca

Senat uchwalił poprawki do budżetu państwa, znacząco zwiększając fundusze na inwestycje i zdrowie, w tym psychiatrię dziecięcą, która od lat jest w zapaści. Z mapy nielicznych, przepełnionych oddziałów znikają kolejne.

Brakuje pieniędzy na tę szczególnie zaniedbaną dziedzinę medycyny i brakuje też lekarzy specjalistów. W Polsce jest ich zaledwie ok. 400 na ok. 400 tys. dzieci, które mogą potrzebować fachowej pomocy.

Stąd przygotowana przeze mnie propozycja, znacząco podnosząca poziom dofinansowania.