To prowokacja i zamach na prawa kobiet

Z najwyższym niepokojem przyjęliśmy działania władz publicznych zmierzające do podważenia zagwarantowanych w Konstytucji zasad praworządności i neutralnego światopoglądowo charakteru naszego państwa. Działań, które doprowadziły do największych od wielu lat wystąpień i demonstracji Polek i Polaków. Niestety pomimo poparcia Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji projektu uchwały, który złożyłam wraz z Michał Tomasz KAMIŃSKI o niedopuszczalnym ograniczaniu praw obywatelskich, Senat nie przyjął uchwały. Stanowisko TK musi wzbudzić zdecydowany sprzeciw. To prowokacja i zamach na prawa kobiet. Żadne okoliczności nie powinny być pretekstem do zmian ustrojowych, zwłaszcza w czasie trwania pandemii. Dyskusje powinny toczyć się otwarcie. Dlatego też z wielkim żalem przyjmuję dzisiejszą decyzję senatorów. Jednoczenie pragnę podziękować wszystkim senatorom i każdemu z osobna, którzy głosowali przeciw odrzuceniu projektu uchwały.