Spotkaniach w Rzeszowie i Jarosławiu

Dziękuję za ogromną dawkę energii i merytoryczną dyskusję na spotkaniach w Rzeszowie i Jarosławiu. Rozmowę o Polsce, kierunku, w którym ma podążać, Waszych troskach i marzeniach. Takie spotkania, jak dzisiaj pomagają nam zrozumieć i jeszcze skuteczniej walczyć o Wasze sprawy. 📍 Dziękuję Posłowi Wiesławowi Bużowi za zaproszenie na Podkarpacie i świetnie przygotowane spotkania.