Spotkać się z Tadeuszem Ferencem, Prezydentem Rzeszowa

Wspólnie z Posłem Wiesławem Bużem miałam dzisiaj przyjemność spotkać się z Tadeuszem Ferencem, Prezydentem Rzeszowa. Jestem pod ogromnym wrażeniem pasji i wysokiego przygotowania merytorycznego współpracowników Prezydenta. Tego, jak przez ostatnie kilkanaście lat rozwijał się Rzeszów, jak stał się centrum innowacji, nowoczesnym i przyjaznym dla mieszkańców miastem, godnym do naśladowania przez innych samorządowców. Panie Prezydencie, serdecznie dziękuję za zaproszenie i cenną rozmowę o tym, jak powinno zarządzać się miastem.