Czy Amerykanie nie wierzą w jurysdykcje polskich sądów?

 

Czy Amerykanie nie wierzą w jurysdykcje polskich sądów? – posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych i UE Bardzo zdziwiło mnie sformułowanie o tym, że dla żołnierzy amerykańskich przestrzeganie w naszym kraju polskiego prawa jest szczególną restrykcją. Nie jestem w stanie się z tym zgodzić. Prawo jest równe dla wszystkich.

Czy sytuacja w polskim wymiarze sprawiedliwości po 2015 i wyroki Trybunału Sprawiedliwości UE spowodowały, że Amerykanie nie wierzą w niezależność polskich sądów? Może to jest przyczyną takiego postanowienia w umowie ?

 

– Posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej. Rozpatrujemy ustawę o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o wzmocnionej współpracy obronnej, podpisanej w Warszawie dnia 15 sierpnia 2020 r.

https://www.facebook.com/watch/?v=1716387505197305