Jakie rozwiązania planuje wdrożyć Ministerstwo Zdrowia

W tym tygodniu oprócz oświadczenia senatorskiego złożonego na ręce Pani Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ws. wypowiedzenia konwencji antyprzemocowej napisałam również do Ministerstwa Zdrowia.

Z informacji, które otrzymuję wynika, że zarządzający szpitalami jednoimiennymi mierzą się z potężnym wyzwaniem przygotowania swoich jednostek do ponownego funkcjonowania jako placówek wielospecjalistycznych. Spory ubytek pozyskiwanej przez lata specjalistycznej kadry medycznej (w tyskiej jednostce Megrez jest to nawet 40-50%), widmo konieczności pokrycia wszelkich kosztów związanych z możliwymi kilkukrotnymi przekształceniami szpitala oraz wciąż ograniczany dostęp do diagnostyki obecności wirusa SARS-CoV-2, są ogromnym utrudnieniem w przywróceniu statusu szpitala sprzed pandemii.

W związku z powyższym poprosiłam Ministerstwo o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:

1. Jakie rozwiązania planuje wdrożyć Ministerstwo Zdrowia w celu uzupełnienia braków kadrowych powstałych w wyniku pandemii COVID-19 w wyznaczonych do przekształcenia szpitalach jednoimiennych? W jakim terminie planowane jest rozpoczęcie ww. działań? W jaki sposób (konkretnie) mają być realizowane?

2. Jakie rozwiązania planowane są w związku z zabezpieczeniem pacjentów przebywających na oddziałach geriatrycznych, którzy ze względu na swój wiek są szczególnie narażeni na zakażenie, gdy do szpitala jednocześnie przyjmowani będą pacjenci z potwierdzonym wynikiem SARS-CoV-2?

3. Czy został utworzony zespół, którego celem jest pomoc w przywróceniu szpitali jednoimiennych do ich statutowej działalności? Jeśli tak, to jaki jest jego skład i zakres działania? Czy administratorzy ww. szpitali zostali zaproszeni do jego współtworzenia? Czy będzie działał ponownie w sytuacji wystąpienia gwałtownego wzrostu zachorowań (tzw. druga i trzecia fala)? Jeśli nie, to czy Ministerstwo Zdrowia planuje jego utworzenie i w jakim terminie?

4. Jakie (konkretnie) działania związane z prawdopodobnym ryzykiem wystąpienia drugiej lub nawet trzeciej fali zachorowań podejmowane są przez Ministerstwo Zdrowia w kwestii usprawnienia procesu delegacji personelu medycznego z pobliskich szpitali do szpitali jednoimiennych?

5. Czy Ministerstwo Zdrowia podejmuje kroki w kierunku stworzenia możliwości wykonywania badań RT-PCR, posiadających światową rekomendację WHO jako metodę wykrywania obecności wirusa SARS-CoV-2 w szpitalach jednoimiennych (np. czy podpisane zostały kontrakty na zakup sprzętu)?

6. Czy koszty związane z przystosowaniem szpitala do przekształcenia w szpital jednoimienny a następnie powrót do działalności statutowej zostaną pokryte przez Ministerstwo Zdrowia czy zostaną nimi obarczeni administratorzy jednostek?

7. Czy Ministerstwo Zdrowia planuje okresowe zmiany w dotychczasowym sposobie finansowania ryczałtu PSZ – niezależnie od ilości wykonanych świadczeń – dla szpitali jednoimiennych? Jeśli tak, to jakie?