Profesor Adam Bodnar

Dzisiaj w Senacie odbyło się już ostatnie w tej kadencji Rzecznika Praw Obywatelskich wysłuchanie informacji Adama Bodnara o stanie przestrzegania wolności oraz praw człowieka i obywatela.

Ta kadencja Rzecznika Praw Obywatelskich była bardzo trudna. I myślę, że kiedy Pan Profesor Adam Bodnar obejmował tę zaszczytną funkcję sam nie zdawał sobie nawet sprawy z tego, jak będzie to trudne.

Podziwiam tę tytaniczną pracę. To, że był blisko ludzkich spraw, że wraz ze swoim zapleczem jeździł po najmniejszych miejscowościach. Nie poddawał się. Rozmawiał z ludźmi. Dostrzegał problemy najsłabszych, bezbronnych.

Za te 5 lat służby Ojczyźnie – dziękuję.