Uroczystości nadania skwerowi m. st. Warszawy imienia generała Armii Ukraińskiej Republiki Ludowej Marka Bezruczki

Wzięłam dzisiaj udział w uroczystości nadania skwerowi m. st. Warszawy imienia generała Armii Ukraińskiej Republiki Ludowej Marka Bezruczki.

Marko Bezruczko to generał armii Ukraińskiej Republiki Ludowej. W wojnie polsko-bolszewickiej był dowódcą 6 Siczowej Dywizji Strzelców Armii URL. 7 maja 1920 r. dowodzona przez niego 6 dywizja wraz z wojskami polskimi zajęła Kijów. Dowodził obroną Zamościa przed Armią Czerwoną oraz uczestniczył w rozbiciu Armii Konnej Budionnego w bitwie pod Komarowem.

Pochowany na cmentarzu prawosławnym na warszawskiej Woli.