Czy wiedzieliście, że każdy z Was może napisać petycję do Senatu

Czy wiedzieliście, że każdy z Was może napisać petycję do Senatu, w której wystąpicie o nowelizację ważnych dla Was przepisów? Wystarczy, że dostrzegacie problem, który być może nawet bezpośrednio Was dotyka. Nie musicie zbierać pod nią podpisów poparcia. Wystarczy, że prześlecie ją na adres Kancelarii Senatu. Na posiedzeniach Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, tak jak dzisiaj, pochylamy się i dyskutujemy nad każdą z nich, zastanawiając się nad podjęciem nowych inicjatyw ustawodawczych.