Sylwetki kobiet, które znacząco wpłynęły na historię Śląska

Wielkimi krokami zbliża się okrągła setna rocznica uchwalenia przez Sejm Ustawodawczy ustawy konstytucyjnej zawierającej statut organiczny Województwa Śląskiego z 15 lipca 1920 r. Nadała ona naszemu regionowi szeroką autonomię. Ustawa powoływała Sejm Śląski, który uchwalał własny budżet, wybierał ze swego grona Marszałka i jego zastępców, podejmował decyzje w sprawach wyznaniowych, o organizacji policji i żandarmerii oraz samorządzie terytorialnym.

W Statucie określono również stolicę autonomii – Katowice. I to one będą dziś kontekstem historycznym działalności jednej z działaczek społecznych, której historię chcę Wam przybliżyć. #ŚląskieBohaterki

Zofia Koniarkowa była wnuczką Franciszka Skiby, przedostatniego sołtysa wsi Katowice, zanim te uzyskały prawa miejskie. Podczas powstań śląskich była kurierką i sanitariuszką, brała również czynny udział w akcjach pomocniczych. Pracowała w Polskim Komisariacie Plebiscytowym, użyczając własnego mieszkania na potrzeby Komitetu.

Była członkinią wielu organizacji, w tym Towarzystwa Polek w Katowicach (w latach 1918-1921 pełniła funkcję jego prezeski), zakładała Związek Matek Katolickich. W 1930 r. zorganizowała również akcję protestacyjną przeciwko uwięzieniu Wojciecha Korfantego w Brześciu nad Bugiem.

W latach 1929-1939 była radną rady miejskiej.

Nazywano ją “Królową Bogucic”, a w samych Bogucicach, z których pochodziła, jest dziś ulica jej imienia.

Odznaczona Krzyżem na Śląskiej Wstędze Waleczności i Zasługi oraz Gwiazdą Górnośląską.

🗓️ Zofia Koniarkowa ur. 1876, zm. 1963


Plansza jest częścią wystawy Sąsiadki.
Grafika: Marta Frej. Kuratorka: dr Małgorzata Tkacz-Janik. Projekt: Regionalny Instytut Kultury w Katowicach (2019), obecnie Instytut Korfantego pt.: „60 na 100. Sąsiadki. Głosem kobiet o powstaniach śląskich i plebiscycie”.