Sędzina Agnieszka Rękas została wybrana na przedstawicielkę Senatu…

Sędzina Agnieszka Rękas została wybrana na przedstawicielkę Senatu do państwowej komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletnich poniżej 15 roku życia.

Gratuluję wyboru!

📌 Agnieszka Rękas to sędzina Sądu Okręgowego w Częstochowie w stanie spoczynku, w latach 2005 – 2014 członkini Społecznej Rady ds. ADR przy Ministrze Sprawiedliwości, członkini Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Rodzinnego przy Rzeczniku Praw Dziecka, doradczyni Rzecznika Praw Dziecka, autorka wielu publikacji na temat sprawiedliwości naprawczej i mediacji.