Coraz gorsza sytuacja płacowa i kadrowa w Krajowej Administracji Skarbowej.

Od dłuższego czasu otrzymuję informacje o coraz gorszej sytuacji płacowej i kadrowej
w Krajowej Administracji Skarbowej. Dlatego podczas ostatniego posiedzenia Senatu złożyłam oświadczenie senatorskie w tej sprawie, zadając Ministrowi Finansów w imieniu pracowników KAS następujące pytania:
– Jaki jest stan faktycznej realizacji porozumienia ministerstwa ze związkowcami z dnia 29 stycznia 2020?
– Czy Krajowa Administracja Skarbowa planuje w najbliższym kwartale przeprowadzenie zwolnień́ grupowych?
– Czy w związku z pogorszeniem sytuacji gospodarczej, Krajowa Administracja Skarbowa wstrzymała rekrutacje nowych pracowników i funkcjonariuszy do urzędów skarbowych i celno-skarbowych?
– Czy w Krajowej Administracji Skarbowej prowadzona jest polityka zwalniania pracowników, którzy osiągnęli wiek emerytalny?