Deklarujemy pełne wsparcie przesłuchiwanym studentom!

Wspólnie z posłami i senatorem Lewicy ze Śląska wystosowaliśmy list, w którym wyrażamy swoje oburzenie na działania organów ścigania, które mają miejsce na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Jednocześnie deklarujemy pełne wsparcie przesłuchiwanym studentom i zaangażowanym w sprawę wykładowcom.

💬 Nie ma tu miejsca na działania prokuratorskie i policyjne, ani na zastosowanie kodeksu karnego. Wszczęcie śledztwa przez prokuraturę, szczególnie przed rozstrzygnięciem wewnętrznego postępowania dyscyplinarnego podjętego przez Uniwersytet Śląski, jest nieuzasadnionym angażowaniem organów ścigania i stanowi przejaw działań o charakterze represyjnym w celu, jak można sądzić, zastraszenia studentów/ek i kadry naukowej, aby na przyszłość zniechęcić ich do podejmowania podobnych inicjatyw.