Interweniuję!

Interweniuję. Na koniec obecnego posiedzenia Senatu złożę oświadczenie senatorskie do Ministra Sprawiedliwości w celu wyjaśnienia bulwersujących wydarzeń, które mają miejsce na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.

Po tym, jak grupa studentów złożyła skargę na prof. Ewę Budzyńską, a uczelnia wszczęła trwające postępowanie dyscyplinarne policja rozpoczęła postępowanie wyjaśniające, tłumacząc przy tym, że zbiera materiał dowodowy, aby ocenić czy doszło do zszargania dobrego imienia wykładowczyni.

Studenci złożyli skargę na prof. E. Budzyńską do władz Uniwersytetu, gdyż na zajęciach prowadziła dyskusje ideologiczne uważając, że normalna rodzina składa się z mężczyzny i kobiety oraz dając do zrozumienia, że osoby homoseksualne są gorsze, dyskryminując je na forum publicznym.

Dzisiaj słyszymy, że pełnomocnik Ewy Budzyńskiej związany z Ordo Iuris, skrajnie chrześcijańską organizacją, wystąpił o przesłuchiwanie studentów w obecności psychologów i psychiatrów. Ta sytuacja w ogóle nie powinna się wydarzyć. Organy ścigania nie uszanowały autonomii uczelni, a kilkugodzinnymi przesłuchaniami wywierają niepotrzebny stres i presję na młodych ludziach.