Senat odrzucił ustawę…

Senat odrzucił ustawę…

Senat odrzucił ustawę o głosowaniu korespondencyjnym. Ustawę złą, skrajnie niekonstytucyjną i łamiącą szereg zasad wyborczych: powszechności, bezpośredniości, równości i tajności.

🔵 ZA: 50
🔴 PRZECIW: 35
⚪ WSTRZYMAŁO SIĘ: 1