…za odrzuceniem ustawy o głosowaniu korespondencyjnym

…za odrzuceniem ustawy o głosowaniu korespondencyjnym

Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, Komisja Ustawodawcza i Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej za odrzuceniem ustawy o głosowaniu korespondencyjnym.