Jesteśmy w ogniu pandemii

Jesteśmy w ogniu pandemii koronawirusa. Musimy jednak pamiętać, że
ona kiedyś się skończy i wtedy nasza gospodarka będzie musiała wrócić na
normalne tory. Żeby tak się jednak stało musimy dzisiaj dać ochronę
naszym przedsiębiorcom i pracownikom.

Państwo powinno dofinansować przedsiębiorcom 75% wynagrodzenia pracownika. Państwo musi wziąć ten obowiązek na siebie, jeśli firmy zanotowały spadek obrotów lub sprzedaży towarów i usług. Pod warunkiem, że utrzymają poziom zatrudnienia i wynagrodzeń. Pracodawcom w takiej sytuacji zostałoby do wypłacenia pozostałe 25%.