Spotkania międzynarodowe

Strona główna / Spotkania międzynarodowe

Wizyta Prezydenta Francji Emmanuela Macrona

Senat zawsze będzie wspierał kontakty polsko-francuskie na każdym polu, a z punktu widzenia europejskich wartości zawsze stał na straży praworządności, poszanowania praw człowieka, a także tego, że każdy człowiek ma przyrodzoną godność, a ludzi nie wolno dzielić na lepszych i gorszych. – Wizyta Prezydenta Francji Emmanuela Macrona w Polsce.

Współpraca z niemiecką SPD

W celu zacieśnienia współpracy z niemiecką SPD, 5 marca spotkałam się z eurodeputowanymi Jensem Geierem, Evelyne Gebhardt oraz dyrektor Fundacji im. Friedricha Eberta Ernstem Hillebrandem.

Bezpieczeństwo w Europie

25 lutego odbyłam udaną rozmowę o bezpieczeństwie w Europie z posłem Bundestagu Fritzem Felgentreu, referentką w klubie SPD ds. bezpieczeństwa Ulrike Fleischer oraz dyrektorem Przedstawicielstwa Fundacji im. Friedricha Eberta w Polsce Ernstem Hillebrandem.

fot. Michał Józefaciuk / Kancelaria Senatu

Rozmowy w Brukseli

20 lutego reprezentowałam Polskę w Brukseli, gdzie uczestniczyłam w konferencji parlamentarnej Steering Committee w sprawie Światowej Organizacji Handlu. Jest ona głównym przedsięwzięciem Unii Międzyparlamentarnej oraz Parlamentu Europejskiego i dotyczy głównie zwiększenia transparentności WTO.

Kolejne rozmowy w Brukseli. Tym razem już w ścisłym gronie samego Steering Committee. Po szeregu merytorycznych dyskusji, przyszła kolej na zagadnienia organizacyjne i omówienie następnej konferencji, która odbędzie się w Kazachstanie.