Poprawki do budżetu 2020

Strona główna / Poprawki do budżetu 2020

Regionalne

Województwo śląskie jest dla mnie bardzo ważne, dlatego złożyłam kolejną poprawkę do budżetu. W celu łatwiejszego skomunikowania trasy Bielsko-Biała – Kraków – o czym mówi się od ponad 20 lat, wnoszę o przekazanie dofinansowania na budowę drogi ekspresowej S1 na odcinku Bielsko-Biała – Kosztowy – gdzie droga ta połączy się ze wschodnią obwodnicą GOP.

14 mln ludzi jest wykluczonych komunikacyjnie. Mają trudności z dojechaniem do pracy i szkół. Tak dalej być nie może! Musimy znacząco zwiększyć wydatki na transport publiczny. Dlatego by walczyć z wykluczeniem komunikacyjnym oraz ze smogiem na terenie aglomeracji śląskiej złożyłam poprawkę na dofinansowanie prac na linii kolejowej E65 na odcinku Będzin – Katowice – Tychy – Czechowice Dziedzice – Zebrzydowice w kwocie 50 mln zł.

Ogólnopolskie

Senat stanął po stronie pracowników sądowych i poparł zgłoszoną przeze mnie poprawkę przyznającą im podwyżki w wysokości 300 zł miesięcznie! Ci ludzie wykonują tytaniczną pracę w sądach i mimo to wciąż pracują za głodowe pensje. Teraz ustawa budżetowa wróci do Sejmu – liczę, że posłowie poprą tę poprawkę, Lewica na pewno będzie głosować za.