„Budowanie równości pokoleń”

W spotkaniu pt. „Budowanie równości pokoleń” w ramach Women Political Leaders wzięła dziś udział Wicemarszałkini Senatu Gabriela Morawska-Stanecka.
Uczestniczki Forum wymieniły się doświadczeniami oraz przedstawiły rekomendacje działań w zakresie wprowadzania zmian w polityce i prawodawstwie na szczeblu krajowym, które umożliwią realizację zobowiązań wynikających Forum Równości Pokoleń ONZ w Paryżu.
📸 Grzegorz Krzyżewski/Kancelaria Senatu