Posiedzenie Parlamentarnego Zespołu Obrony Praworządności

Dziś w Senat Rzeczypospolitej Polskiej odbyło się posiedzenie Parlamentarnego Zespołu Obrony Praworządności, dotyczące „Projektu ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawie nieletnich” 📍
💬 W ostatnim czasie Rada Ministrów przygotowała projekt ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich, który budzi więcej obaw i niepokoju niż nadziei na to, że problemy związane z tą ustawą zostaną rozwiązane.
Młodzieżowe ośrodki wychowawcze w założeniu mają być miejscem, w którym nieletni otrzyma pomoc i zostanie zresocjalizowany. Ta pomoc musi mieć wymiar psychologiczny, medyczny. Ma spowodować, że nieletni opuszczając ośrodek będzie przystosowany do życia w społeczeństwie.
Dlatego niepokoi mnie fakt, że w ostatnich latach wśród osób opuszczających te ośrodki można zauważyć wzrost powrotu do przestępczości. Musimy zastanowić się, co zrobić, aby skuteczniej realizować proces resocjalizacji.

Fot. Grzegorz Krzyżewski / Kancelaria Senatu